Technik robotyk - zawód przyszłości

Drukuj

 

Ósmoklasisto podejmij właściwą decyzję i wybierz

atrakcyjny zawód przyszłości - technik robotyk

 

Dysponujemy wolnymi miejscami !!!

 

Technik robotyk jest atrakcyjnym zawodem przyszłości. Składnikami robotyki są: mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka. Technicy robotyce są potrzebni w branżach: motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej, komputerowej, spożywczej i chemicznej, w przemyśle obronnym i lotniczym. Liczba robotów przemysłowej stale rośnie – potrzeba więc specjalistów do ich obsługi.

Technik robotyk jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  • Montażu, uruchamiania i obsługi robotów przemysłowych
  • Monitorowania pracy układów mechanicznych i elektronicznych robotów
  • Programowania robotów przemysłowych
  • Dobierania narzędzi do obróbki materiałów
  • Wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych
  • Wykonywania rysunków elementów konstrukcji robotów
Uzyskane kwalifikacje zawodowe:
  • ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki.
  • ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki