Drukuj

TECHNIK ROBOTYK

Technik robotyk jest atrakcyjnym zawodem przyszłości. Składnikami robotyki są: mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka. Technicy robotyce są potrzebni w branżach: motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej, komputerowej, spożywczej i chemicznej, w przemyśle obronnym i lotniczym. Liczba robotów przemysłowej stale rośnie – potrzeba więc specjalistów do ich obsługi.

 

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

 

 

Informacje dodatkowe:

 

Co oferujemy:

Patronat nad kształceniem w zawodzie obejmie:

 

 

n mech 8

 

n mech 7

 

 

 

 

Sylwetka absolwenta:

 

Technik robotyk jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: