Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

Sport to nasz pasja i styl życia

PDFDrukujEmail

Bieżący rok szkolny to dla uczniów rok pracy w sposób zdalny. Pracy nad naszą wiedzą szkolną ale i zdrowiem fizycznym i psychicznym. Mając na uwadze swoje zdrowie i pasje do sportu uczniowie klasy 3 ct w ciągu nauczania zdalnego wykonują serie aktywności fizycznych, które realizują w ramach przedmiotu wychowania fizycznego. Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne. Zachęcamy Was do ruchu na świeżym powietrzu.. Oto część wykonanych przez nas aktywności przygotowana w krótkim filmiku:

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem klasa 3 ct wraz z nauczycielem A. Buć

Szkolny konkurs Be safe online / Sicher im Netz

PDFDrukujEmail

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkolnym konkursie na prezentację multimedialną  w języku angielskim Be safe online lub w języku niemieckim Sicher im Netz.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim lub niemieckim ukazującej wykorzystanie Internetu w życiu człowieka, problematykę bezpieczeństwa online oraz w jaki sposób można bezpiecznie korzystać z sieci i propagować kulturalne zachowania.

Prezentacja powinna być wykonana w programie PowerPoint i zapisana w formacie umożliwiającym jej otwarcie. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych. Wykorzystane materiały nie mogą naruszać praw autorskich ich twórców.

 

Ocenie podlegać będzie:

 1. kompozycja prezentacji
 2. zgodność z tematem
 3. oryginalność pomysłu
 4. poprawność językowa

Prezentację należy wykonać do dnia 14.05.2021 r.

 

Organizatorzy: M. Berrahal , L. Sulencka, M. Kot - Nowicka, D. Kustra

 

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie!

 

 

Informacja

PDFDrukujEmail

 

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów www.gov.pl uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie do 18 kwietnia 2021 r.

KONKURS ZNAJOMOŚCI TERMINOLOGII LOTNICZEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM

PDFDrukujEmail

 

Zapraszamy uczniów zafascynowanych lotnictwem do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu znajomości terminologii lotniczej.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy na aplikacji FORMS w dniu 14 kwietnia w godzinach od 17:00 - 18:00 , a następnie na interaktywnej platformie KAHOOT 21 kwietnia o tej samej porze.

 

Pierwszy etap konkursu będzie sprawdzał znajomość udostępnionego materiału (str. 1- str. 19). Rozwiązanie testu na Forms udostępnionego na kanale ogólnym jest równocześnie formą wpisania się na listę osób biorących udział w konkursie. Dziesięć osób z najwyższą punktacją przejdzie do etapu drugiego.

Drugi etap konkursu będzie sprawdzał znajomość materiału podręcznika Civil Aviation wydawnictwa Express Publishing.

 

Materiały do konkursu >>

 

Zapraszamy

Monika Wiśniowska, Dawid Grudziński

Święta Wielkanocne 2021

PDFDrukujEmail

Życzenia Wielkanocne

PDFDrukujEmail

Droga Dyrekcjo, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły, Uczniowie i Rodzice

 

Wszystkiego, co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, ciepła i rodzinnej atmosfery, miłych spotkań z najbliższymi przy świątecznym stole, smacznego jajka oraz mokrego lanego poniedziałku. Aby nastrój Świąt przybranych wiosenną radością i beztroską utrwalił się w naszych sercach na długi czas i pozostał z nami także w poświątecznej codziennośc.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

 

Informacja

PDFDrukujEmail


 

Dzień 2 kwietnia 2021 r. jest dniem wolnym dla pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych. Szkoła w tym dniu będzie zamknięta.

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne dla uczniów

PDFDrukujEmail

 

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia
specjalistyczne dla uczniów
klas I, II, III i IV w zawiedzie technik mechanik lotniczy

w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX:
Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr: RPPK.09.04.00-18-0025/19

 

Aktualizacji regulaminu i przedłużeniu rekrutacji z dnia 26.03.2021 r.

 

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla uczniów klas I, II, III i IV w zawodzie technik mechanik lotniczy.

 

Rekrutacja dotyczy następującego pakietu szkoleń:

 1. PART-145
 2. PART -147
 3. Język angielski - techniczny
 4. Przepisy Prawa Lotniczego
 5. Human Factor
 6. ATA 20
 7. Szkolenie kompozytowe/Warsztat

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia wszystkich 7 modułów szkoleniowych (do czasu zakończenia projektu). Szkolenia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

Planowane terminy szkoleń w podziale na kwartały:

 

 

 

 

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminach wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:

 

 

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej).

 

Ze względu na aktualizację Regulaminu Rekrutacji w dniu 26.03.2021 dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w terminie do 08.04.2021 r. (wersja papierowa najpóźniej do 16.04.2021 r.).

 

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji wraz z aktualizacją z dnia 26.03.2021 i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie oraz w sekretariacie szkolnym.

Informacji o projekcie udziela Opiekun projektu z ramienia Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Pan Andrzej Kulasa – Kierownik kształcenia praktycznego.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Wyniki konkursu "Wielki test wiedzy o Irenie i Władysławie Andersach

PDFDrukujEmail

W dniu 29.03.2021 r. odbył się konkurs realizowany przy współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie pt. "Wielki test wiedzy o Irenie i Władysławie Andersach".


Laureatami konkursu zostali:

 • I miejsce: Michał Płotczyk - klasa 4 lt
 • II miejsce: Michał Krużel - klasa 3 bt
 • III miejsce: Paweł Ozga - klasa 1 hms

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie


Organizatorzy konkursu: Agata Pawlak i Dorota Kustra oraz WiMBP w Rzeszowie

 

Serdecznie dziękujemy panu Włodzimierzowi Ratyńskiemu - kierownikowi Wypożyczalni Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie za współpracę oraz pomoc w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu konkursu.

 

http://zsm.resman.pl/zdjecia_art/18-03-2021_1-2.png

Wyniki szkolnego konkursu "Zwyczaje i obrzędy wielkanocne"

PDFDrukujEmail

30 marca odbył się w naszej szkole (w formie zdalnej) konkurs, którego tematem były zwyczaje i obrzędy wielkanocne. 30 uczestników rozwiązywało test i sprawdzało swoją wiedzę na temat tego szczególnego w naszej kulturze i tradycji okresu.

 

Wyniki konkursu:

 • I miejsce: Apolonia Wróbel - klasa 2 as
 • II miejsce: Kewin Sierżęga - klasa 4 at
 • III miejsce: Paweł Nowak - klasa 4 ct i Łukasz Marczak - klasa 4 at

Organizatorzy Agnieszka Kapłon i Krystyna Potoczna serdecznie gratulują zwycięzcom i dziękują wszystkim za udział i zainteresowanie tematem.

 

Informacja

PDFDrukujEmail

 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe sesja styczeń – luty 2021 dla uczniów, będą dostępne tylko w wersji elektronicznej w dniu 31 marca 2021r. od godziny 10.00 na portalu zdającego OKE w Krakowie.

 

Absolwenci mogą uzyskać informację o wynikach egzaminów pod numerem telefonu: 17 748 2250 od godziny 10.00 do 13.00 w dniach 31.03. - 01.04.2021r.

 

Uczniowie/absolwenci, którzy nie zdali egzaminu mogą ponownie złożyć deklaracja na sesje czerwiec – lipiec 2021r. w nieprzekraczalnym terminie 7 dni! (do 7 kwietnia 2021r.). Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać tylko w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!