Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

Szkolny konkurs plastyczno – multimedialny poświęcony Patronom 2021 roku

PDFDrukujEmail

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest przybliżenie i upamiętnienie sylwetek wybitnych postaci, które Sejm RP ustanowił Patronami 2021 roku. Są to: Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz, Prymas Stefan Wyszyński. Rok 2021 jest również poświęcony Konstytucji 3 Maja.

 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy poświęconej wybranemu Patronowi 2021 roku. Praca może mieć formę:

 • prezentacji multimedialnej (minimum 12 slajdów)
 • pracy plastycznej przedstawiającej portret wybranego Patrona ( technika dowolna)
 • pracy plastycznej nawiązującej do wybranego utworu literackiego autorstwa wybranego Patrona lub wydarzenia z jego życia (technika dowolna np. rysunek, kolaż)

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele organizatorzy Agnieszka Kapłon, Ewa Wojakowska, Krystyna Potoczna. Prezentacje multimedialne prosimy nadsyłać na czat nauczycieli organizatorów, zaś prace plastyczne składać w bibliotece szkolnej do końca maja. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i włączenia się w uczczenie tych wybitnych dla naszej kultury i historii postaci.

 

Informacja

PDFDrukujEmail

 

 • Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do odwołania zajęcia lekcyjne będą odbywały się zdalnie.
 • Od dnia 26 kwietnia 2021 r. zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego  będą odbywały się stacjonarnie, zgodnie z obowiązującym  planem lekcji.
 • Od dnia 26 kwietnia 2021 r. zajęcia praktyczne uczniów w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz grupy klasy 3ht mającej zajęcia z p. mgr inż. Michałem Litwinem będą odbywały się stacjonarnie, zgodnie z obowiązującym  planem lekcji.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rekrutacja do udziału w projekcie

PDFDrukujEmail

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

 

"Mobilność edukacyjna szansą na sukces"

nr 2019-1-PL01-KA116-062885

 

obejmującym:

 • 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Walencji - termin: 13.09. – 08.10. 2021 r.
 • 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Lizbonie - termin: 22.11. – 17.12. 2021 r.

terminy mobilności mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji pandemicznej w Europie

 

Uczestnikami projektu mogą być uczennice/uczniowie klas trzecich kształcący w zawodach:

 • mobilność w Walencji: technik mechanik, technik mechatronik
 • mobilność w Lizbonie: technik usług fryzjerskich

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują wyniki w nauce oraz zachowanie.

 

Formularze rekrutacyjne należy składać do 14.05.2021 r. w sekretariacie szkoły lub w pokoju nr 19 w godz.: 10:00 – 14:00.

 

Pliki do pobrania:

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Andrzej Kulasa oraz mgr inż. Joanna Cichoń

Wyniki rekrutacji na szkolenia specjalistyczne w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów”

PDFDrukujEmail

 

Warszawa/Rzeszów 19-20.04.2021 r.

 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

 

(powołanej zgodnie z Regulaminem rekrutacji na szkolenia specjalistyczne w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów” obowiązującego od dnia 22 marca 2021 r. wraz z Aktualizacją z dnia 26.03.2021 r; realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego)


W dniu 19-20.04.2021 r. odbyło się online posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, powołanej przez Lidera Projektu ( Spółkę LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 5C, 02-146 Warszawa).


W skład Komisji Rekrutacyjnej weszli:

 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej - Koordynator projektu z ramienia Lidera Projektu – Pani Beata Piasecka - Bawolska
 2. Członek Komisji Rekrutacyjnej - Opiekun Projektu z ramienia Partnera Projektu ( Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie) - Pan Andrzej Kulasa
 3. Członek Komisji Rekrutacyjnej - Katarzyna Nowakowska

Na posiedzeniu dokonano analizy dokumentów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zgłosili się do projektu. W postępowaniu rekrutacyjnym Komisja wzięła pod uwagę 60 wniosków z potwierdzonym pisemnym Oświadczeniem uczestnika oraz Formularzem rekrutacyjnym. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym do udziału w projekcie przyjęto 36 osób.

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż zgodnie z § 7 punkt 6 Regulaminu rekrutacji na szkolenia specjalistyczne w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów” obowiązującego od dnia 22 marca 2021 r. wraz z Aktualizacją z dnia 26.03.2021r uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani na listę rankingową zostali wpisani na listę rezerwową w kolejności od największej ilości punktów do najmniejszej.

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostają udostępnione na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie.

 

Szczegółową Informację o zakwalifikowaniu (lub nie) Kandydata/ki do udziału w zajęciach specjalistycznych (w tym liczbie uzyskanych punktów za poszczególne kryteria) będzie można uzyskać również po przesłaniu prośby na adres mailowy Koordynatora projektu (tj. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub osobiście u opiekuna projektu ze strony ZSM Rzeszów (tj. Pana Andrzeja Kulasy).

Beata Piasecka-Bawolska
Andrzej Kulasa
Katarzyna Nowakowska

20.04.2021 r.

 

Wyniki szkolnego konkursu

PDFDrukujEmail

Wyniki szkolnego konkursu "Znajomość terminologii lotniczej w języku angielskim":

 • I miejsce: Jakub Maternia - kl. 2fss
 • II miejsce: Krzysztof Nieroda - kl. 1ls
 • III miejsce: Dominik Adach kl. 4lt

Wyróżnienia za bardzo wysokie wyniki w I etapie otrzymują:

 • Bartosz Królikowski - kl. 3lt
 • Jakub Kozdrański - kl. 3lt

Gratulujemy!

 

Monika Wiśniowska, Dawid Grudziński - organizatorzy konkursu

 

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

PDFDrukujEmail

W dniu 16.04.2021 r. odbył się SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 82 uczniów. Jury postanowiło wyróżnić aż 9 uczestników, którzy uzyskali identyczny wynik i  rozwiązali test w najkrótszym czasie.

 

Laureatami konkursu zostali:

 • I miejsceex aequo - Konrad Bednarz kl. 2 lg, Szymon Witalec kl. 2 hmg oraz Mateusz Paściak kl. 2 lg
 • II miejsceex aequo - Martyna Gral kl. 2 lg, Mateusz Wolak kl. 3bt oraz Dawid Adamiak kl. 3 bt
 • III miejsceex aequo - Kacper Chruszcz kl. 3bt, Łukasz Bułdak kl. 2 lg oraz Dominik Dudek kl. 2 lg

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

Organizatorzy: Ewelina Surowiec i Agata Pawlak

 

Wyniki szkolnego konkursu "Substancje uzależniające - ich wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka"

PDFDrukujEmail

16 kwietnia 2021 r. odbył się szkolny konkurs chemiczny (w formie zdalnej) pod tytułem "Substancje uzależniające - ich wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka". Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 • I miejsce - Artur Ochalik klasa 2as
 • II miejsce (ex aequo) - Mateusz Boroń 2as i Karol Flis 1fss

Zwycięzcom gratulujemy !!!

 

Nauczyciele organizatorzy: Magdalena Wojtaszek – Hudzik, Alicja Bartyzel dziękują za zainteresowanie tematem, gratulują dobrych wyników i zapraszają do udziału w kolejnych konkursach.

 

Informacja

PDFDrukujEmail

 

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Premier - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Portal Gov.pl (www.gov.pl) uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie do 25 kwietnia 2021 r.

Uczennica ZSM laureatką XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem NieZapomniane Podkarpacie!

PDFDrukujEmail

Izabela Toczek z klasy 2fsg zajęła II miejsce w kategorii fotograficznej XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA pod hasłem NieZapomniane Podkarpacie. Warunkiem udziału w tej kategorii było przygotowanie zdjęcia, które tematycznie nawiązywało do hasła „Zapomniane Podkarpacie”. Iza wzięła też udział w konkursie w kategorii plastycznej przygotowując plakat promujący Podkarpacie. W tej kategorii nasza uczennica otrzymała wyróżnienie. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Alicja Kot

 


 

 

Ciekawa lekcja historii

PDFDrukujEmail

12 kwietnia 2021 roku klasa 4at w czasie lekcji "Historia i społeczeństwo" uczestniczyła w wykładzie online na temat zbrodni katyńskiej. Naszym gościem była pani Katarzyna Kyc z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Wykład był bardzo interesujący, zawierał wiele cennych informacji, faktów na temat mordu katyńskiego. Podczas prezentacji mogliśmy zobaczyć unikatowe zdjęia, które wzbogaciły wykład i pomogły wyobrazić sobie ogrom zbrodni dokonanych na przedstawicielach naszego Narodu przez Sowietów. Pani prowadząca przybliżyła genezę, przebieg i konsekwencje tego tragicznego w naszej historii wydarzenia. Warto pogłębiać wiedzę na temat tej strasznej zbrodni, rozmawiać, czytać o tym oraz pielęgnować pamięć ofiar i ich rodzin.  

Naszym zdaniem spotkania z historykami , takimi jak pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, są świetnym, skutecznym i atrakcyjnym sposobem poszerzania wiedzy. Spotkanie zorganizowały panie Ewa Wojakowska i Agnieszka Kapłon.

 

Kacper Wnęk i Kewin Sierżęga 4 at

 

Wyniki szkolnego konkursu "Moja półka z książkami"

PDFDrukujEmail

12 kwietnia nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu fotograficznego "Moja półka z książkami". Uczestnicy przesyłali wykonane zdjęcia, na których prezentowali swoje książki, półki i regały z książkami, swoje domowe biblioteczki.

 

Wyniki konkursu:

 • I miejsce: Dominika Dykiel - klasa 3 ft
 • II miejsce: Aleksandra Skubisz - klasa 4 ft
 • III miejsce: Wioletta Leniart - klasa 4 ft

Organizatorzy Agnieszka Kapłon i Krystyna Potoczna serdecznie gratulują zwycięzcom i dziękują wszystkim za udział i zainteresowanie tematem. W konkursie reprezentowane były klasy 1 fss, 2 fsg, 2 cs, 3ft, 4 ft.

 

 

Więcej: Wyniki szkolnego konkursu "Moja półka z książkami"

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!