Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

Informacja o wynikach rekrutacji

PDFDrukujEmail

 

Wyniki rekrutacji na szkolenia specjalistyczne w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów”:

Wyniki rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów”:

Informacja o wynikach rekrutacji

PDFDrukujEmail

 

Protokół powołania komisji rekrutacyjnej w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów”:

Wyniki rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli / nauczycielek w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów”:

Wystartuj z nami !

PDFDrukujEmail

 

Ogólnopolski finał Learn&fly

PDFDrukujEmail

17 czerwca zespół "LDG", składający się z 4 uczniów klasy 3lt, wziął udział w ogólnopolskim finale Learn&fly organizowanym przez firmę Pratt&Whitney. W skład zespołu pod opieką pana mgr inż. Bogdana Czacha wchodzili: Adam Micał (lider grupy) ,Maksymilian Wilisowski , Marcin Wrzos i Bartosz Dzień. Konkurs rozpoczął się w budynku Politechniki Rzeszowskiej przywitaniem uczestników oraz przedstawieniem jury. Pierwszym etapem konkursu było sprawdzenie zgodności modeli z regulaminem. Po sprawdzeniu tego elementu nastąpiła prezentacja modeli, na którą każda drużyna miała 15 minut. Po prezentacji nastąpiła główna część konkursu -loty. Wszystkie 4 grupy wraz z jury udały się na zewnątrz. Bazowo każda z grup miała 5 rzutów. Nasza drużyna(LDG) miała do dyspozycji 7 rzutów. Po zaciętej walce udało nam się zająć 2 miejsce w konkursowych zmaganiach i jednocześnie zdobyć czek na kwotę 2000 zł.

 

Bartosz Dzień

 

 

 

 

 

Miś Wojtek – niezwykły bohater II Korpusu Polskiego

PDFDrukujEmail

Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 2fss, Justyna Sagan zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie dla dzieci i młodzieży "Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa".

Justyna przygotowała kartkę pocztową, ilustrując misia Wojtka na drewnianej desce. Historia misia Wojtka jest jedną z najdziwniejszych opowieści o II wojnie światowej. Odkupiony przez polskich żołnierzy z armii gen. Andersa w Iranie, został przez nich wytresowany do noszenia amunicji na linii frontu. Uczestniczył w licznych zmaganiach na froncie włoskim, w tym, w bitwie o Monte Cassino. Żywot zakończył długo po wojnie, w szkockim ogrodzie zoologicznym w Edynburgu.

Opiekunem merytorycznym uczennicy podczas konkursu był Pan Wojciech Kubala.

 

 

Więcej: Miś Wojtek – niezwykły bohater II Korpusu Polskiego

Zwycięstwo uczniów ZSM w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Inżynierów

PDFDrukujEmail

Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie dziewięciu reprezentantów Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie pod opieką merytoryczną Pani Doroty Michni - projekty wykonane, Pana Mariusza Kisiela - mechatronika i Pana Piotra Prach - lotnictwo. Spośród zgłoszonych uczniów finalistami i laureatami zostali:

 

Kategoria lotnictw:

  • I miejsce: Mateusz Szpala - klasa 2 hmg
  • I miejsce: Marlena Kuchcińska - klasa 2 hmg
  • Wyróżnienie: Jakub Legerski - klasa 2 hmg

Kategoria mechatronika:

  • Wyróżnienie: Sebastian Szostek - klasa 3bt

Konkurs praca wykonana (konkurs dla studentów):

  • II miejsce: Mateusz Szuciak - klasa 3bt
  • Wyróżnienie: Mikołaj Blicharz - klasa 3act

Warsztaty w Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR

PDFDrukujEmail

W dniu 17 czerwca 2021 r. uczniowie klas 1hms oraz 2hmg wzięli udział w warsztatach "Jak powstają współczesne urządzenia elektryczne i czym jest mikroelektronika oraz nanotechnologia?".

W trakcje zajęć pokazano jak wykonuje się nano i mikroelementy elektryczne oraz jak układa się je na urządzeniu BIM w warstwy - atom po atomie. Uczniowie samodzielnie wykonywali badania na mikroskopach elektronowych oraz sił atomowych, badając próbki z dokładnością do 3 nanometrów. Uwieńczeniem warsztatów były doświadczenia przy użyciu ciekłego azotu.

 

 

 

 

 

 

Więcej: Warsztaty w Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR

"Sypnij karmą!" - zbiórka karmy dla Schroniska Kundelek w Rzeszowie

PDFDrukujEmail

Drodzy uczniowie, w ostatnim czasie nasza szkoła wzięła udział w akcji "Sypnij karmą!" - zbiórka karmy dla Schroniska Kundelek w Rzeszowie. W bezinteresowną pomoc bezdomnym zwierzętom zaangażowali się uczniowie oraz wychowawcy klas 2cs, 1 hms, 2hmg, 2ag, 3bt oraz 3lt. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać prawie 50 kg karmy dla zwierząt.  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję.

 

Jakub Chmura i Norbert Piwoński 2ag

 

 

 

 

Więcej: "Sypnij karmą!" - zbiórka karmy dla Schroniska Kundelek w Rzeszowie

Fryzjerzy z pasją

PDFDrukujEmail

Wyniki konkursu

PDFDrukujEmail

Wyniki konkursu "Zwiedzamy świat latając z Jasionki":

  • I miejsce: Rafał Juroszek - kl. 1bs
  • II miejsce: Damian Gromek - kl. 1bs 
  • III miejsce: Kamil Kawa - kl. 1 as

Gratulujemy !

 

Dagmara Kotowicz, Monika Wiśniowska

 

Przedłużenie terminu rekrutacji na staże

PDFDrukujEmail

 

Aktualizacja do ogłoszenia o rekrutacji na staż dla uczniów/uczennic

nauczycieli/nauczycielek ZSM w Rzeszowie kształcących w zawodzie

technik mechanik lotniczy w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Nr umowy: RPPK.09.04.00-18-0005/19

 

W związku z nie zrekrutowaniem odpowiedniej liczby uczestników zgodnie z § 4 z ust. 2 a) i b) zgodnie z Aktualizacją Regulaminu rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów/uczennic i nauczycieli z datą obowiązywania od 10.06.2021 r., wydłużamy termin rekrutacji na staże zawodowe. Termin rekrutacji pierwotny to od 10.06.20201 r. do 14.06.2021 r.; termin rekrutacji wydłużony zostaje do dnia 18.06.2021 r.

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż dla uczniów/ uczennic klas kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy oraz nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik lotniczy. Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 300h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych – w przypadku uczniów/uczennic Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 160 h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. – w przypadku nauczycieli/nauczycielek.

 

Planowane terminy stażu w podziale na grupy:

 

 

 

 

Kandydaci/ki składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminie wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie:

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej) oraz ilość punktów przyznana wg. kryteriów szczegółowo opisanych w Aktualizacji do Regulaminu rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów/uczennic i nauczycieli "Kształcenie wysokich lotów" z dnia 10.12.2019 r., który obowiązuje od dnia 10.06.2021 r. wraz z Aktualizacją z dnia 15.06.2021 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy kompletnie wypełnić, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (decyduje data wpływu maila wraz ze skanem kompletu podpisanych dokumentów) oraz w wersji papierowej w terminach wyznaczonych w ogłoszeniu o rekrutacji (brak wpływu wersji papierowej w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym brakiem rozpatrzenia złożonych dokumentów). Dokumenty w wersji papierowej powinny zostać dostarczone do Sekretariatu ZSM w Rzeszowie do dnia 21.06.2021 r. Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów".

 

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie oraz w sekretariacie szkolnym.

 

Informacji o projekcie udziela Kierownik szkolenia praktycznego Pan Andrzej Kulasa.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!