Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie

Ogłoszenie o rekrutacji na zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas pierwszych w zawodzie technik mechanik lotniczy.

PDFDrukujEmail

17-12-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas pierwszych
Zespołu Szkół Mechanicznych w zawodzie technik mechanik lotniczy
w ramach projektu pn. Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie

Nr:RPPK.09.04.00-18-0003/17

 

Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas pierwszych w zawodzie technik mechanik lotniczy w ramach projektu „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

 Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą Linetech S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Zajęcia specjalistyczne będą obejmować 36 godzin szkoleń lotniczych prowadzonych przez specjalistów firmy Linetech. w zakresie prawa lotniczego i czynników ludzkich w lotnictwie.

Pierwsza tura szkoleń odbędzie się w dniach 22-24 stycznia 2020 r. w budynku ZSM.

 

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły wypełniony i podpisany przez siebie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców formularz rekrutacyjny, dostępny tutaj:

Formularz rekrutacyjny należy składać od 18.12.2019 r. do 19.12.2019 r. sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-12.00. Decyduje kolejność zgłoszeń !!!

 

Formularze rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu, mieszczącym sięw pokoju nr 9 parter,oraz na szkolnej stronie internetowej http://www.zsm.resman.pl

Informacji o projekcie udziela mgr inż. Adam Dytko.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy

PDFDrukujEmail

29-11-2019 

 

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji uzupełniającej do udziału w projekcie

pt. "Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie"

 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” w roku szkolnym 2019/2020 do realizacji staży zawodowych w firmie LINETECH zostali zakwalifikowani następujący uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w zawodzie technik mechanik lotniczy:

 

L.p.

Imię i Nazwisko

Klasa

1

Bochnak Jakub

2ht

2

Tęcza Krzysztof

2lt

3

Kozdrański Jakub

2lt

4

Mierzwa Kacper

2lt

5

Zając Bartłomiej

3lt

6

Tylutki Piotr

2lt

7

Długosz Krzysztof

3lt

8

Prokop Adrian

2ht

9

Kata Miłosz

2ht

10

Dzień Bartosz

2lt

11

Malak Jakub

3lt

12

Płotczyk Michał

3lt

 

Lista zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostały wywieszone w gablocie praktyk i staży ZSM na parterze obok sali nr11.

Zakwalifikowani uczniowie z klasy 3lt rozpoczną realizację staży w terminie 13.01-24.01.2020 na lotnisku Warszawa Okęcie, a uczniowie z klas 2lt i 2ht w terminie 20.01-24.01.2020 na lotnisku Rzeszów Jasionka.

Informacji o projekcie udziela mgr inż. Adam Dytko, pokój nr 9, parter.

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy w roku szkolnym 2019/2020

PDFDrukujEmail

07-11-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w zawodzie technik mechanik lotniczy w ramach projektu
pn. Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie

Nr : RPPK.09.04.00-18-0003/17

        

Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów w zawodzie technik mechanik lotniczy w ramach projektu „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą Linetech S.A. z siedzibą w Warszawie.

W ramach projektu, uczniowie ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy zakwalifikowani do projektu, uzyskają następujące rodzaje wsparcia:

 1. płatny staż zawodowy w firmie Linetech na lotniskach w Rzeszowie, Katowicach lub Warszawie w wymiarze 300 h realizowany w czasie ferii i wakacji.
 2. pakiet szkoleń lotniczych (EWIS,FTS,PART,HF) w trakcie stażu
 3. zakwaterowanie w czasie stażu wyjazdowego
 4. refundację kosztów dojazdu i wyżywienia
 5. stypendium stażowe
 6. odzież roboczą

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły wypełnione i podpisane przez siebie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców, następujące dokumenty:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 15.11.2019 r. do 22.11.2019 r.

 

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie” w roku szkolnym 2019/2020.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu, mieszczącym się w pokoju nr 9 parter, oraz na szkolnej stronie internetowej zsm.resman.pl w dziale Projekty Unijne.

Informacji o projekcie udziela mgr inż. Adam Dytko.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Regulamin

                            rekrutacji i udziału w projekcie

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji uzupełniającej na staże zawodowe i zajęcia specjalistyczne dla uczniów ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy

PDFDrukujEmail

23-01-2019 

 


Ogłoszenie o wynikach rekrutacji uzupełniającej do udziału w projekcie
pt. „Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie”

 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez  Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji uzupełniającej do udziału w projekcie pt. "Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie" w roku szkolnym 2018/2019 do realizacji staży zawodowych w firmie LINETECH zostali zakwalifikowani następujący uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w zawodzie technik mechanik lotniczy:

 1. Jarosz Patrycja - 2mst
 2. Stopa Kacper - 1ht
 3. Szpytma Dominik - 1lt

Listy zakwalifikowanych na staże i zajęcia specjalistyczne oraz listy rezerwowe zostały wywieszone w gablocie praktyk i staży ZSM na parterze obok sali nr11.

Informacji o projekcie udziela mgr inż. Adam Dytko pok. nr 9. parter.


Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej na staże zawodowe i zajęcia specjalistyczne dla uczniów ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy w roku szkolnym 2018/2019

PDFDrukujEmail

14-01-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej na staże zawodowe
i zajęcia specjalistyczne dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych
w ramach projektu
pn. Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie
Nr : RPPK.09.04.00-18-0003/17

 

Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej na staże zawodowe oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów w ramach    projektu „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą Linetech S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

W ramach projektu, uczniowie ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy zakwalifikowani do projektu, uzyskają następujące rodzaje wsparcia:

 1. płatny staż zawodowy w bazach serwisowych firmy Linetech w wymiarze 300 h realizowany w czasie ferii , wakacji i dni wolnych.
 2. pakiet szkoleń lotniczych (EWIS,FTS,PART,HF) w trakcie stażu
 3. zakwaterowanie w czasie stażu wyjazdowego
 4. refundacja kosztów dojazdu i wyżywienia
 5. stypendium stażowe
 6. odzież robocza
 7. zajęcia specjalistyczne z zakresu prawa lotniczego i dokumentacji obsługowej SP przeprowadzone w Rzeszowie przez specjalistów Linetech w wymiarze 36 h.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły wypełnione i podpisane przez siebie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców, następujące dokumenty:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 14.01.2019 r. do 18.01.2019 r.

 

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie” w roku szkolnym 2018/2019.

 

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu, mieszczącym się w pokoju nr 9 parter, oraz na szkolnej stronie internetowej zsm.resman.pl w dziale Projekty Unijne. Informacji o projekcie udziela mgr inż. Adam Dytko.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!