PRAKTYKI ZAWODOWE

PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW TECHNIKUM MECHANICZNEGO

PDFDrukujEmail

21-06-2012 

Rozpoczynamy 25 czerwca (poniedziałek) o godz. 7:45 przed bramą WSK „PZL – Rzeszów” przy ul. Hetmańskiej. Pierwszego dnia proszę nie przynosić odzieży ochronnej. Obecność wszystkich uczestników projektu jest obowiązkowa.

PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW TECHNIKUM MECHANICZNEGO

PDFDrukujEmail

21-06-2012 


25 czerwca grupa 22 uczniów technikum mechanicznego rozpocznie praktyki zawodowe w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejscem odbywania praktyk będą wydziały produkcyjne WSK „PZL – Rzeszów” wyposażone w najnowocześniejsze obrabiarki sterowane numerycznie. Praktykanci będą uczestniczyć w procesie produkcyjnym części dla przemysłu lotniczego. Na zakończenie otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Od września rozpocznie się nabór do kolejnej edycji projektu.

PDFDrukujEmail

16-09-2011 

Zespół Szkół Mechanicznych

w Rzeszowie

 

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

„Szkoła wysokich lotów – praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych

w Rzeszowie”

 

 obejmującym:

  • praktyki zawodowe w branży mechanicznej i fryzjerskiej
  • kurs języka angielskiego

 

Więcej ..>>>

MŁODZIEŻ ZDOBYWA CERTYFIKATY

PDFDrukujEmail

15-09-2011 

W ubiegłym roku szkolnym 41 uczennic i uczniów naszej szkoły ukończyło praktyki zawodowe w ramach projektu „Szkoła wysokich lotów – praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było doskonalenie umiejętności zawodowych potwierdzone stosownymi certyfikatami.

 

Uczniowie  technikum  mechanicznego  odbywali  praktyki  na

WSK „PZL – Rzeszów”.

Miejscem szkoleń uczennic technikum usług fryzjerskich była Akademia Rozwoju  AFK w Gorlicach.


Wszyscy mieli okazję doskonalić umiejętności komunikacji zawodowej w języku angielskim podczas 60 godzin kursu językowego.

 

 

Więcej: MŁODZIEŻ ZDOBYWA CERTYFIKATY

Wykaz osób uczestniczących w projekcie w roku szkolnym 2010/2011

PDFDrukujEmail

14-12-2010 

 

Wykaz osób uczestniczących w projekcie

 

 w roku szkolnym 2010/2011

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

PDFDrukujEmail

14-12-2010 

 

 

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

realizuje projekt:

 

„Szkoła wysokich lotów – praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie”

 obejmujący:

 

·    praktyki zawodowe branży mechanicznej

 

·    praktyki zawodowe branży fryzjerskiej

 

·    kurs języka angielskiego

 

 

 

v okres realizacji: 01.11.2010 – 31.08.2013

 

v całkowity koszt projektu: 683 240 zł

 

v ilość osób objętych wsparciem: 120

 

v projekt skierowany do uczniów w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik usług fryzjerskich

 

Praktyki w branży mechanicznej zostaną zrealizowane na stanowiskach produkcyjnych operatora obrabiarek CNC. Praktyki te odbędą się w okresie wakacyjnym w wymiarze 120 h (4 tygodnie). Beneficjenci otrzymają wsparcie w postaci sprzętu ochrony osobistej, posiłku regeneracyjnego, zwrotu kosztów dojazdów oraz ubezpieczenia NNW. Praktyka zostanie zakończona egzaminem i wystawieniem przez pracodawcę certyfikatu poświadczającego zdobyte umiejętności.

 

Praktyki w branży fryzjerskiej zostaną zrealizowane w centrach szkoleniowych renomowanych firm branży fryzjersko-kosmetycznej. Każdy uczestnik odbędzie w okresie ferii i wakacji dwa szkolenia po 30 godzin każde (2 x 5 dni). Beneficjenci otrzymają wsparcie w postaci zakwaterowania, wyżywienia i transportu do miejsca szkolenia oraz odzież ochronną. Praktyka zostanie zakończona egzaminami i wystawieniem przez pracodawcę certyfikatu poświadczającego zdobyte umiejętności.

 

Każdy uczestnik weźmie udział w kursie języka angielskiego w wymiarze 60 godzin zajęć z lektorem oraz 40 godzin pracy własnej z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia odbywać się będą w trakcie roku szkolnego w terminach dostosowanych do czasu wolnego uczestników.  Kurs zakończony zostanie testem sprawdzającym zdobyte umiejętności.

Wyniki rekrutacji-Protokół

PDFDrukujEmail

26-11-2010 

Komisja rekrutacyjna informuje, iż w wyniku procedury rekrutacyjnej przeprowadzonej zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szkoła wysokich lotów – praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie” w branży mechanicznej i fryzjerskiej zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

 

Branża mechaniczna:

 

LP

 

KLASA

 

NAZWISKO I IMIĘ

 

LICZBA PKT

1

3 dt

Michalik Wojciech

57

2

3 et

Matuła Mateusz

51

3

3 dt

Pasierb Mateusz

47

4

3 et

Szczepański Tomasz

46

5

3 kt

Weron Marek

46

6

3 dt

Ziobro Konrad

45

7

3 et

Łosak Kamil

44

8

3 et

Mocha Piotr

44

9

3 dt

Bury Wojciech

41

10

3 et

Rzewniś Mateusz

40

11

3 dt

Pyrcz Patryk

38

12

3 dt

Szmuc Mateusz

38

13

3 kt

Puc Rafał

38

14

3 et

Koza Kamil

38

15

3 dt

Sala Mateusz

37

16

3 dt

Kościak Mateusz

37

17

3 dt

Możdżeń Damian

36

18

3 kt

Łakomy Miłosz

32

19

3 dt

Preis Kamil

32

20

3 et

Drzał Damian

32

Lista rezerwowa:

1

3 et

Dobosz Mirosław

31

2

3 et

Chrząstek Przemysław

30

3

3 kt

Frochlich Mateusz

29

4

3 dt

Adamiec Łukasz

28

5

3 dt

Bachórz Mateusz

26

 

Branża fryzjerska:

LP

KLASA

NAZWISKO I IMIĘ

LICZBA PKT

1

3 gt

Janusz Katarzyna

57

2

3 gt

Karwowska Aneta

55

3

3 ft

Filipowicz Klaudia

53

4

3 ft

Bluj Sylwia

53

5

3 gt

Ożga Klaudia

52

6

3 ht

Bryła Sabina

52

7

3 gt

Miś Katarzyna

51

8

3 gt

Kiferling Monika

51

9

3 gt

Bembenek Anna

51

10

3 ft

Jasińska Paulina

50

11

3 ht

Mucha Dominika

50

12

3 ft

Wapińska Ewelina

50

13

3 ft

Migut Justyna

48

14

3 ft

Sobek Sylwia

46

15

3 gt

Gunia Paulina

46

16

3 ft

Ożóg Dominika

45

17

3 gt

Zawada Justyna

45

18

3 gt

Drewniak Sylwia

44

19

3 ft

Jasińska Barbara

42

20

3 gt

Wójcik Karolina

41

Lista rezerwowa:

1

3 gt

Czerwińska Katarzyna

40

2

3 ht

Lewicka Renata

39

3

3 ft

Urbanik Karolina

37

4

3 ft

Rusin Weronika

34

5

3 ft

Krużel Monika

34

 

Osoby zakwalifikowane muszą potwierdzić udział w projekcie do 1 grudnia 2010r. Potwierdzenia będą przyjmowane w Biurze Projektu, pok. nr 3.

 

Osoby z listy rezerwowej zapraszamy na rozmowę z Kierownikiem Projektu.

 

W przypadku braku potwierdzenia przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby z listy rezerwowej wg. kolejności.

           

Rzeszów, 25 listopada 2010r.                                                                  Zatwierdzam:

Podpisy członków komisji:

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!