Stypendium

Stypendium Miasta Rzeszowa

PDFDrukujEmail

12-06-2018 

 

 

Drodzy uczniowie, wszelkie informacje na temat warunków przyznawania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia oraz Stypendium dla młodego inżyniera zostały zamieszczone w poniższych linkach. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

 

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia1

 

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa "Młody inżynier"

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/program-stypendialny-miasta-rzeszowa-mlody-inzynier

Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

PDFDrukujEmail

11-08-2015 

Informujemy, że w dniach od 1 września do 15 września br. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

 

Aktualny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów:

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-edukacji/stypendia-szkolne

PDFDrukujEmail

16-09-2012 

STYPENDIA

 

Drodzy uczniowie wszelkie informacje o stypendiach za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz socjalnych znajdziecie w niżej wymienionych linkach.

 

 

·         Stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia

 

·         Stypendium „MŁODY INŻYNIER”:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/mlody-inzynier

 

·         Stypendium Szkolne:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne

 

·         Zasiłki Szkolne:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

 

·         Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „NIE ZAGUBIĆ TALENTU”:

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/preduk/pr2

 

·         Stypendia dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego:

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/poddzialanie_9_1_3

 

 

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE PRZYZNAWANE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

PDFDrukujEmail

28-05-2012 

   Drodzy uczniowie, Dyrektor Szkoły w dniu 18.05.2012r. działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 07.09.91. o systemie oświaty uchwalił Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie.

  

·        Stypendium będzie przyznawane po każdym okresie roku szkolnego (począwszy od II okresu roku szkolnego 2011/2012).

·         Kryteria otrzymania stypendium:

 

1. średnia ocen za okres co najmniej 4,9

2. zachowanie co najmniej bardzo dobre

3. aktywność i zaangażowanie w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

 

 

·         Stypendium jest jednorazowe i wynosi w tym roku 182 zł.

·         Wniosek o stypendium składa wychowawca klasy.

 Informacja o rachunku bankowym do wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie przyznawania stypendium za wyniki w nauce …>>>

 

Więcej informacji można uzyskać u pedagogów szkolnych.

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!