Innowacyjna edukacja w Rzeszowie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

19-09-2019

 

Głównym celem wdrożenia pakietu Innowacyjna Edukacja jest polepszenie warunków i sposobu nauczania dla uczniów i nauczycieli poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Od 2 października 2018 r. każdy nauczyciel i uczeń publicznych szkół w Rzeszowie (około 30 tys. uczniów i 3600 nauczycieli) może uzyskać bezpłatny dostęp do oprogramowania Microsoft Office 365 w chmurze oraz prawo do instalacji najnowszych pakietów Microsoft Office 365 na 5 komputerach, 5 tabletach i 5 smartfonach.

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Microsoft i objęciu programem wszystkich szkół, szacowane roczne koszty Rzeszowa na realizację tego projektu to około 350 tys. zł.

W ramach porozumienia rzeszowianie uzyskują dostęp do programów pakietu Office 365: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access i usług: One Drive, Exchange, Skype, Teams, Sway, Forms, Stream oraz od stycznia 2019 roku do programowania Minecraft.

Rynkowa wartość pakietu Microsoft Office 365 przy zakupie indywidualnym dla takiej liczby licencji to około 10 mln złotych.

 

Efektami wdrożenia pakietu będzie:

 • Zapewnienie dostępu do nowoczesnych narzędzi informatycznych dla nauczycieli i uczniów zarówno w szkole jak i w domu,
 • Zapewnienie bezpiecznej komunikacji elektronicznej pomiędzy nauczycielem, uczniem i jego opiekunami, w tym możliwości elektronicznej multimedialnej pracy grupowej,
 • Monitorowanie na bieżąco pracy ucznia oraz jego wyników, z możliwością interakcji on line między nauczycielem i opiekunami ucznia – w ramach usługi e-wywiadówki,
 • Uruchomienie platformy zdalnego nauczania typu e-learning, co umożliwi miedzy innymi udział w zajęciach szkolnych uczniów chorych lub niepełnosprawnych przez Internet,
 • Stworzenie dla nauczycieli elektronicznej platformy dziedzinowych warsztatów/spotkań podnoszących ich kwalifikacje zawodowe i promujących dobre praktyki,
 • Wdrożenie dla uczniów platformy umożliwiającej nauczanie programowania i tworzenia aplikacji przy wykorzystaniu Minecrafta.

Pakiet Office 365 można pobrać ze strony edu.erzeszow.pl.

Logowanie obydwa się za pomocą loginu z dziennika elektronicznego.

 

Uzyskanie dostępu do usługi Microsoft Office 365

 

Niezależnie od roli w systemie (uczeń/nauczyciel) sposób uzyskania dostępu do usługi Microsoft Office 365 jest taki sam. W tym celu należy:

 • otworzyć stronę https://edu.erzeszow.pl
 • kliknąć na opcję Dla nauczycieli i ucznia – załóż konto Office 365
 • wpisać swój login oraz hasło z systemu dziennika elektronicznego VULCAN, zapoznać się i zaakceptować warunki regulaminu, a następnie kliknąć Zaloguj

UWAGA – w przypadku uzyskania dostępu do usługi Microsoft Office 365 dla ucznia konieczne jest WCZEŚNIEJSZE uzyskanie zgody na utworzenie konta przez rodzica/opiekuna dziecka

 

Logowanie

 

Niezależnie od roli w systemie (uczeń/nauczyciel) sposób logowana do poczty oraz usługi Microsoft Office 365 jest taki sam. W tym celu należy:

 • otworzyć stronę https://edu.erzeszow.pl
 • kliknąć w opcję Zaloguj się do Office 365
 • po automatycznym przeniesieniu na stronę usługi Office 365 należy wprowadzić adres e-mail uzyskany na stronie https://edu.erzeszow.pl
 • podać hasło, które zostało przypisane do użytkownika podczas jego zakładania
 • Po zalogowaniu ukaże się krótki samouczek, a następnie lista wszystkich dostępnych aplikacji

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji i obługi pakietu Office 365 są dostępne w instrukcji zakładania konta na stronie: edu.erzeszow.pl

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!