Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

 

Technik mechanik lotniczy to wysokiej klasy specjalista upoważniony do poświadczania czynności wykonywanych podczas serwisowania statku powietrznego. Mechanik lotniczy obsługi hangarowej wykonuje czynności techniczne podczas przeglądów okresowych między lotami, ściśle współpracuje z technologami. Mechanik lotniczy obsługi liniowej wykonuje czynności lotnicze bezpośrednio przed lotem, ściśle współpracuje z pilotami.

 

mech lot

 

 

Informacje dodatkowe:

 

Uczniowie w trakcie nauki odbywają szkolenie praktycznew formie:

 • laboratoriów (pracownie szkolne)
 • zajęć praktycznych (Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie,Pratt&Whitney Aero Power, Linetech S.A.)
 • zajęć praktycznych obsługowych (Linetech S.A, Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Aeroklub Rzeszowski)
 • praktyk zawodowych (Linetech S.A.,Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Aeroklub Rzeszowski, Aeroklub Podkarpacki w Krośnie, EADS PZL Warszawa Okęcie, Pratt& Whitney Aero Power, Heli Onei inne)

Zajęcia praktyczne z zakresu obróbki mechanicznej odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Rzeszowie, a z zakresu montażu i serwisowania silników lotniczychw Pratt& Whitney Aero Power

 

aeropower pw

 

Zajęcia praktyczne obsługowe statków powietrznych odbywają się w rzeczywistym środowisku obsługowym Linetech S.A., Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (OKL) w Jasionce i Aeroklubu Rzeszowskiego (AR) w Jasionce

 

 

linetech

 

 

okl rz

 

 

 

 

Praktyki zawodowe realizowane są wLinetech S.A., Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Aeroklubie Rzeszowskim w Jasionce, Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie, EADS PZL Warszawa Okęcie, Pratt& Whitney Aero Power,Heli One i wielu innych firmach lotniczych)

 

 

 

 

AirbusM-PZL 3DBlue

 

 

heli one

 

 

Nasi partnerzy :

 • Pratt & WhitneyAeroPowerRzeszów – światowy lider w zakresie projektowania, produkcji oraz napraw pomocniczych jednostek zasilających APU do wszelkiego typu samolotów pasażerskich
 • Linetech S.A.– największa na polskim rynku organizacja MRO z kapitałem prywatnym.Najbardziej dynamicznie rozwijająca się firma MRO w Europie środkowo - wschodniej. Prowadzi działalność w siedmiu polskich portach lotniczych:Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Gdańsku, Rzeszowie i Wrocławiu. Dzięki najnowocześniejszym w Europie Środkowej hangarom w Katowicach i w Rzeszowie, wykonuje najbardziej skomplikowane przeglądy techniczne, jak i naprawy strukturalne dużych samolotów pasażerskich.
 • Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (OKL) - największy w Polsce cywilny ośrodek kształcenia pilotów i mechaników lotniczych. Jest jednostką organizacyjną Politechniki Rzeszowskiej, powołaną do prowadzenia szkoleń dla uzyskania licencji, uprawnień oraz kwalifikacji lotniczych.

 

Najlepsi uczniowie odbywają praktyki zawodowe za granicą w ramach programu ErasmusPlusw firmach branży lotniczej w Lizbonie (Portugalia)

 

awionik 2

 

Uczniowie ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy maja możliwość odbywania w okresie wakacyjnym płatnych staży zawodowych w firmie Linetech S.A. na lotniskach Warszawa Okęcie, Katowice Pyrzowice i Rzeszów Jasionka. 

http://rzeszow.tvp.pl/35907509/praktyki-zawodowe-przyszlych-mechanikow-lotniczych

 

 

Do wyboru następujące oddziały:

 

 • klasa do licencji B3 mechanika lotniczego (program szkolenia certyfikowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego)
 • klasa patronacka Pratt& Whitney Aero Power (profil: produkcja silników lotniczych)
 • klasa patronacka Linetech S.A. (profil: serwisowanie dużych statków powietrznych)

 

 

Kwalifikacje uzyskiwanew wyniku kształcenia:

 

Kwalifikacja:

 • MG.31. - wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

 

 Sylwetka absolwenta:

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • Czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych,
 • Czytanie i opracowywanie schematów logicznych, ideowych i montażowych instalacji i podzespołów statków powietrznych,
 • Projektowanie prostych podzespołów i części oraz projektowanie procesów regeneracyjnych podzespołów i części statków powietrznych,
 • Wykonywanie i dokumentowanie planowej obsługi technicznej statków powietrznych, ich instalacji i podzespołów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną,
 • Wykonywanie i dokumentowanie modyfikacji i napraw statków powietrznych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną,
 • Projektowanie i realizowanie procesów poszukiwania niesprawności w instalacjach statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej o tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,
 • Prawidłowe rozpoznawanie oraz montaż i demontaż podzespołów i części statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,
 • Posługiwanie się właściwymi narzędziami i sprzętem naziemnej obsługi statków powietrznych i ocena ich przydatności do użytkowania,
 • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów obsługowych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, materiałów, narzędzi i aparatury diagnostycznej oraz parametrów technicznych procesów,
 • Samodzielne opracowywanie prostej dokumentacji technicznej i planistycznej procesów obsługowo-naprawczych statków powietrznych i ich podzespołów,
 • Organizowanie stanowiska pracy w zakresie przygotowania odpowiednich narzędzi i środków transportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy,
 • Prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi,
 • Uczestniczenie w przygotowaniach statków powietrznych do wykonywania i poświadczania obsługi technicznej,
 • Kontrolowanie przestrzeganie przepisów prawa lotniczego

 

ml 1  ml 2

 

 

Technik mechanik lotniczy znajdzie zatrudnienie w:

 

Zakłady projektowe i produkcyjne przemysłu lotniczego :

 • bezpośrednio przy produkcji lub remoncie podzespołów lotniczych,
 • przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych płatowca, zespołów napędowych i ich podzespołów lub przy ich regeneracji i naprawach,
 • przy obsłudze stanowisk pomiarowych i badawczych,
 • przy projektowaniu narzędzi oraz opracowywaniu dokumentacji dla nich,
 • w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych.

 

Służby techniczne lotnictwa wojskowego oraz organizacji obsługowych lotnictwa cywilnego :

 • przy bezpośredniej obsłudze i naprawach sprzętu lotniczego jako wykonawca lub licencjonowany personel poświadczający kategorii A, B1, B2, B3 lub C,
 • przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych napraw płatowca oraz podzespołów statków powietrznych,
 • przy obsłudze i naprawach narzędzi i wyposażenia,
 • przy obsłudze dokumentacji technicznej,
 • w służbach zapewnienia jakości,
 • w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych.

ml 3

 

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 

Szkolenie praktyczne realizowane jest w formie zajęć laboratoryjnych, zajęć praktycznych , zajęć praktycznych obsługowych oraz praktyk zawodowych. Uczniowie korzystają między innymi z następujących pracowni:

 • Pracownia komunikacji w języku obcym (ZSM)
 • Pracownia rysunku technicznego (ZSM)
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki (CKP)
 • Pracownia budowy i eksploatacji statków powietrznych (AR)
 • Pracownia lotniczych zespołów napędowych (AR)
 • Pracownia aerodynamiki i mechaniki lotu (CKP)
 • Warsztaty mechaniczne (CKP)
 • Pracownia awioniki (OKL)
 • Pracownia komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości (CKP)
 • Pracownia nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych (CKP)
 • Pracownia badań materiałowych (CKP)

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!