Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

TECHNIK AWIONIK

 

Technik awionik jest to unikatowy kierunek kształcący mechaników statków powietrznych, który obejmuje obsługę pokładowych urządzeń radionawigacyjnych, radiokomunikacyjnych oraz przyrządów pokładowych statków powietrznych. Awionik obsługuje elektronikę na pokładach statków powietrznych oraz zajmuje się obsługą liniową i hangarową wyposażenia elektrycznegoawionicznego statku powietrznego.

 

Na kierunku Technik Awionik uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie praktyki i staże odbywają w firmach: Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce, Aeroklub Rzeszowski, LineTech, Heli-One Poland, Aeroklub Podkarpacki w Krośnie, EADS PZL Warszawa-Okęcie, Pratt & Whitney AeroPower, Lizbona (Portugalia) w ramach projektu unijnego ERAZMUS+, natomiast zajęcia praktyczne w klasie III i IV w LineTech.


awionik 1

 

 

Informacja dodatkowe:

 • zajęcia dodatkowe z wykonywania modeli samolotów, programowania mikroprocesorów,
 • coroczne wycieczki do Muzeum Lotnictwa Cywilnego w Krakowie,
 • część zajęć prowadzony przy wsparciu symulatorów lotniczych,
 • metody projektów przygotowujące uczniów do przyszłej pracy projektanta awioniki.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

EE.12. - wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

 

 

Sylwetka absolwenta:

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik awionik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • czytania rysunków technicznych elementów konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych oraz opisów w języku angielskim,
 • czytania schematów blokowych, logicznych, ideowych i montażowych instalacji i podzespołów wchodzących w skład awioniki,
 • wykonywania i dokumentowania planowej obsługi technicznej awioniki oraz instalacji elektrycznych statków powietrznych, zgodnie z obowiązują w tym zakresie dokumentacją techniczną, również w języku angielskim,
 • wykonywania i dokumentowania napraw awioniki i wyposażenia elektrycznego zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną,
 • projektowania i realizowania procedur poszukiwania niesprawności w awionice i instalacjach elektrycznych statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,
 • prawidłowego montażu i demontażu elementów awioniki i wyposażenia elektrycznego, z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowania tych procesów.

awionik 3

 

 

Technik awionik znajdzie zatrudnienie w:

 • w liniach lotniczych,
 • organizacjach obsługowych serwisujących i remontujących statki powietrzne,
 • w zakładach produkujących i remontujących samoloty oraz śmigłowce.

awionik 2

 

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: 

 • Symulatory lotnicze,
 • Samolot PZL-110 Koliber + specjalistyczne wózki narzędziowe,
 • Pracownia Mechatroniki Lotniczej na CKP (m.in.: część samolotu TS-11 Iskra – stanowisko demonstracyjne zasady działania podwozia i klap samolotu; stanowiska do badania instalacji samolotu: paliwowej, elektrycznej, OCP; tunel aerodynamiczny, defektoskop wirowoprądowy itp.),
 • Bazy firm patronackich: LineTech, Aeroklub Rzeszowski, Pratt & Whitney AeroPower

linetech

 

 

aeropower pw

 

 • Bazy firm, w których uczniowie odbywają praktyki: Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce, Heli-One Poland, Aeroklub Podkarpacki w Krośnie, EADS PZL Warszawa-Okęcie.

 

 okl rz

 

 

AirbusM-PZL 3DBlue

 

 

heli one

 


 

 

 

Nasz fanpage "Technik awionik - ZSM Rzeszów"

 

fb

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!