Zadania pedagoga

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

 

Pedagog szkolny:

  • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
  • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
  • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
  • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
  • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
  • udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
  • udziela rodzicom i opiekunom prawnym pomocy i porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
  • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
  • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
  • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!