Egzamin z kwalifikacji

 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie:

pobierz >>Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów
w 2019 roku:

pobierz >>Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca
w roku szkolnym 2018/2019:


pobierz >>

 

 

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w roku szkolnym 2018/2019:

 

pobierz >>Zawody i kwalifikacje:

pobierz >>


Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

- Technik awionik (315316)

pobierz >>


- Technik mechanik (311504)

pobierz >>


- Technik mechanik lotniczy (315317)

pobierz >>


- Technik mechatronik (311410)

pobierz >>


- Technik usług fryzjerskich  (514105)

pobierz >>


Więcej informacji na temat egzaminów można uzyskań na stronie:

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!