Deklaracja Maturzysty - 2015

30-09-2014 

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnych w wersji elektronicznej

Matura 2015

 

 • Witryna: maturzysta.vulcan.pl
 • Wybór deklaracji: Deklaracja dla ucznia technikum, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i przystąpi do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, dla absolwenta technikum z lat 2005/2006−2013/2014, który deklaruje przystąpienie do niezdanych egzaminów, podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów, oraz osoby, która ukończyła szkołę ponadpodstawową
 • Kod szkoły: 186301-3231Q
 • Symbol oddziału / nr w dz.: oddział (wielkimi literami dla klas 4 lmt – L; 4 bt – B; 4 gt – G; 4 ft – F; 4 dt – D) i numer w dzienniku w bieżącym roku szkolnym (dwucyfrowy): np. L06, B13, G02
 • Rok ukończenia szkoły – 2015
 • Dane osobowe: wpisujemy zgodnie z instrukcją w programie (opcji caps lock używamy tylko do pierwszych liter)
 • Wybór przedmiotów obowiązkowych – zgodnie z instrukcją w programie (przedmioty do wyboru pojawiają się w rozwijanym menu)
 • Temat prezentacji z języka polskiego: wpisujemy temat prezentacji z języka polskiego
 • Wybór przedmiotów dodatkowychzgodnie z instrukcją w programie (przedmioty do wyboru pojawiają się w rozwijanym menu)
 • Formy dostosowania egzaminu: wg własnego dostosowania
 • Rodzaj deklaracji: deklaracja wstępna do 30 września 2014 r.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (wybór opcji wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody)
 • Wybór opcji akceptuj (jeśli w deklaracji są luki, program na nie wskaże)
 • Jeśli nie masz błędów pobierz dwa pliki: jeden o rozszerzeniu *.deklaracja, a drugi plik *.pdf (program automatycznie generuje nazwę plików – nazwisko i imię ucznia).Przykładowo dla nazwiska Kowalski Jan będą to pliki Kowalski_Jan.deklaracja oraz drugi plik Kowalski_Jan.pdf.

Plik*.pdf wydrukuj na jednej kartce obustronnie, podpisz a następnie wydruk dostarcz do wicedyrektora szkoły w terminie do 30.09.2014 r.

Jeśli masz problemy z uruchomieniem programu albo wydrukowaniem pliku poproś o pomoc nauczycieli informatyki.

Godziny konsultacji:

 • środa - klasa 4 bt (lekcja 8, sala 13)
 • czwartek - klasa 4 lmt, 4 dt (lekcja 9, sala 13) oraz klasa 4 ft (lekcja 10, sala 13)
 • piątek - klasa 4 gt (lekcja 7, sala 13)

Obydwa pliki deklaracji należy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W temacie wiadomości wpisz imię i nazwisko oraz klasę.

Odpowiedzialność za błędnie wpisane dane osobowe ponosi uczeń!

Termin wypełnienia deklaracji wstępnej – 30 września 2014 r.

Termin wypełnienia deklaracji ostatecznej – 7 lutego 2015 r.

UWAGA!

Drogi Maturzysto nie martw się tym, że na twoim komputerze nie można otworzyć pliku *.deklaracja. Plik *.deklaracja po dostarczeniu do sekretariatu szkoły zostanie za pomocą specjalnego programu użyty do zbiorczego opracowania danych wszystkich maturzystów z całej szkoły.

UWAGA!!

Plik z rozszerzeniem *.deklaracja można edytować. Przy jakiejkolwiek zmianie w deklaracji wystarczy go wczytać na stronie http://maturzysta.vulcan.pl i poprawić . Po ponownym zapisaniu pliku *.deklaracja (nawet jeśli nic w nim nie zmieniałeś) musisz pobrać też nowy plik *.pdf, gdyż każdy plik *.pdf ma na dole strony czteroznakowy kod, który jest powiązany z plikiem *.deklaracja.

UWAGA!!!

Jeśli na stronie http://maturzysta.vulcan.pl/ po naciśnięciu przycisku występują problemy z wyświetleniem deklaracji w przeglądarce, zainstaluj aplikację Microsoft Silverlight.

Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUROELEKTRA"

30-09-2014 

 

W roku szkolnym 2014/2015 Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje
XVII edycję Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUROELEKTRA"

 

Zawody rozgrywane są w trzech etapach, w trzech grupach tematycznych:

 • elektrycznej
 • elektronicznej
 • teleinformatycznej

 

Zawody I stopnia odbędą się 7 listopada 2014 roku (piątek) o godz. 9:00 w auli szkolnej.

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do mgr inż. Zdzisława Kłeczka lub innego nauczyciela przedmiotów zawodowych.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

W roku szkolnym 2014/2015 Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje XVII edycję Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

 

           „EUROELEKTRA”

 

Zawody rozgrywane są w trzech etapach, w trzech grupach tematycznych:

elektrycznej

elektronicznej

teleinformatycznej

 

Zawody I stopnia odbędą się 7 listopada 2014 roku      (piątek) o godz. 9:00 w auli szkolnej.

 

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do mgr inż. Zdzisława Kłeczka lub innego nauczyciela przedmiotów zawodowych.

 

  CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Rekrutacja do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015

29-09-2014 


Trwa nabór zgłoszeń do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-20 lat o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone stypendiami naukowymi w wysokości 10 000, 6 000 i 3 000 zł oraz możliwością reprezentowania Polski na prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych w USA, Holandii, Belgii i Rumunii.

Więcej: Rekrutacja do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015

Rekrutacja do udziału w projekcie „Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa”

29-09-2014 


Zespół Szkół Mechanicznych
w Rzeszowie ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

 

„Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa”


obejmującym:

 • 3-tygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie
 • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne


Termin praktyk: 23 luty - 13 marzec 2015 r.


Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas trzecich i czwartych w zawodzie technik usług fryzjerskich.


Liczba uczestników: 15 (plus 3 osoby rezerwowe)


O zakwalifikowaniu decydują kryteria formalne i szczegółowe zgodne z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Termin składania zgłoszeń do 20.10.2014 r.

Formularze rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach od 10 do 13.


Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne (materiały edukacyjne)
 • ubezpieczenie, transport na miejsce praktyk oraz transport lokalny
 • zakwaterowanie i wyżywienie
 • kieszonkowe oraz imprezy kulturalne w Berlinie


Pliki do pobrania:

- Formularz rekrutacyjny + załączniki (oświadczenie rodzica i oświadczenie kandydata)

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- Regulamin uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych

 

Dodatkowych informacji udziela mgr Daniel Prokopik

 

berlin2

Bezpłatny kurs komputerowy ECDL Core

29-09-2014 

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy ukończyli 18 lat do udziału w projekcie:

„ICT”

Bezpłatny kurs komputerowy
ECDL Core

Szkolenie jest skierowane do uczniów, którzy ukończyli 18 lat, posiadają wykształcenie co najwyżej średnie, uczą się lub zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego.


PROGRAM kursu ECDL Core:

 • Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 • Użytkowanie komputera
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Bazy danych
 • Grafika menerska i prezentacyjna
 • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

W ramach projektu oferujemy 60 godz. szkoleń komputerowych, materiały dydaktyczne, catering, zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, egzamin zewnętrzny umożliwiający uzyskanie  Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Core.


Dokumenty zgłoszeniowe przyjmujemy w dniach 29-30.09.2014 r.


Szkolenie rozpoczynamy 1.10.2014 r. w Rzeszowie, ul. Sikorskiego 13, w godz. 16.00 – 20.30.


Isoft
Rzeszów, ul. Sikorskiego 13,

tel. 790 416 419, 17 7788440

Uroczystość odsłonięcia Pomnika Sybiraków

28-09-2014 

W dniu 17 września 2014 r. poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Paulina Stochła i Iwona Martoń z klasy 4 ft oraz Filip Orlewski z klasy 4 Imt pod opieką pani Marioli Ustrzyckiej wziął udział w uroczystości odsłonięcia Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Monument ten  przedstawia idącego pod wiatr człowieka, po kolana brnącego w śniegu. Na śladach jego stóp widnieją nazwy miejsc zsyłek, śmierci i męczeństwa, które stały się udziałem wielu Polaków na syberyjskiej ziemi. Tę wzruszającą uroczystość rozpoczęła Msza święta w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, której przewodniczył biskup Edward Białogłowski.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władz naszego regionu, kombatanci oraz liczne poczty sztandarowe i mieszkańcy Rzeszowa, udali się do Parku Sybiraków, aby wziąć udział w odsłonięciu Pomnika. Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Związku Sybiraków”. Na zakończenie odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową i złożono pod Pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

 

Paulina Stochła z klasy 4 ft

 

CIMG2354

 

CIMG2358

 

IMG 5123

Spotkanie w IPN

28-09-2014 

W dniu 16 września 2014 r. grupa uczniów z klas 4 lmt i 2 bt pod opieką pani Marioli Ustrzyckiej wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej z okazji 75 rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Spotkanie, które miało miejsce w budynku IPN przy ulicy Szopena rozpoczęła dyrektor Oddziału pani Ewa Leniart. Serdecznie przywitała wszystkich zebranych i krótko wprowadziła nas w tematykę spotkania. Następnie zabrał głos pan Tomasz Bereza, który wygłosił odczyt na temat genezy agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. i jej przebiegu. Po prelekcji został wyświetlony film dokumentalny „ Defilada zwycięzców” w reżyserii Grzegorza Brauna i Roberta Kaczmarka. Film ten, przedstawiający niemiecko – radziecką współpracę we wrześniu 1939 roku, której uwieńczeniem była defilada wojsk Wermachtu i Armii Czerwonej w Brześciu nad Bugiem i niemiecko – radziecki układ o granicach i przyjaźni, bardzo nas zainteresował i pobudził do refleksji. Szczególnie poruszyły nas autentyczne relacje ludzi, którzy w okresie swojego dzieciństwa byli świadkami ataku wojsk radzieckich na Polskę i mimo upływu czasu z takim samym wzruszeniem i emocjami przeżywali te wrześniowe dni sprzed siedemdziesięciu pięciu lat. Na zakończenie pan Tomasz Bereza podzielił się z nami swoimi refleksjami na temat radzieckiej agresji i na temat filmu, który obejrzeliśmy oraz serdecznie podziękował nam za udział w spotkaniu.

 

Katarzyna Bieda z klasy 4 lmt

 DSC0063

 

 DSC0066

Szczęśliwy numerek

 

Szczęśliwy numerek

od 29.09.2014 do -03.10.2014

 

Cool Poniedziałek:19

 

Cool Wtorek: 6

 

Cool Środa: 17


Cool Czwartek: 23

 

Cool Piątek: 30

 

 


 

Sukces uczennic technikum usług fryzjerskich

26-09-2014 

 Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować o wspaniałych wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Technikum Usług Fryzjerskich. Tegoroczni absolwenci osiągnęli najwyższy wynik w powiecie rzeszowskim i jeden z najwyższych w OKE Kraków.


93,6% absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
z klas IV ft i IV gt otrzymało


DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE TECHNIKA USŁUG FRYZJERSKICH.

Wynik ten cieszy tym bardziej, że średnia z tego egzaminu w OKE Kraków wyniosła zaledwie 68,5%. W naszej szkole etap teoretyczny zdało 100% absolwentów.

 


GRATULUJEMY TAK WSPANIAŁYCH WYNIKÓW !

Niech te osiągnięcia będą zachętą dla młodzieży i dowodem na to, że warto uczyć się pod okiem nauczycieli ZSM.

 

 

oke

Wyniki w szkołach

Wyniki ogólne

Analiza wyników

 

 

technik uslug fryzjerskich

 

Nasi tegoroczni absolwenci osiągnęli najwyższy wynik w powiecie rzeszowskim oraz jeden z najwyższych w OKE Kraków.

Targi Fryzjersko - Kosmetyczne w Sosnowcu

26-09-2014 

 

TARGI FRYZJERSKO - KOSMETYCZNE
W SOSNOWCU

Jak co roku, zachęcamy do wzięcia udziału w Targach Fryzjersko - Kosmetycznych „FESTIWAL FRYZJERSTWA”, które odbędą się w dniach 15-16 listopada 2014 r. w Sosnowcu.W programie między innymi:
- mnóstwo pokazów;
- nowości fryzjersko-kosmetyczne;
- konkursy;
- prezentacja stoisk handlowych;
- obecność gwiazd z dziedziny fryzjerstwa i mody.


Organizujemy wspólny wyjazd na targi. Szacunkowy koszt (zależny od liczby uczestników) wynosi 120-150zł/os.Wyżywienie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

 

Koszt wyjazdu obejmuje :

- bilety wstępu na targi (sobota i niedziela)-20zł/ulgowy;                      
- nocleg (schronisko dla młodzieży/hostel)-50/70zł;                                
- autokar w obie strony (przy ilości 50 uczestników) 55zł; lub bus (przy ilości 23 uczestników) 70zł.


Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli w pracowni fryzjerskiej .

Przyjmujemy zapisy z zaliczką w wysokości 50zł w terminie do 27 pażdziernika.


ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TARGACH!

 

Szczegółowe informacje: www.festiwalfryzjerski.pl

 


Rekrutacja do udziału w projekcie pt. "Praktyki zagraniczne dla mechaników"

24-09-2014 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:
„Praktyki zagraniczne dla mechaników”

 

obejmującym:

- 3-tygodniowe praktyki zawodowe w Walencji

- zajęcia przygotowujące do wyjazdu – 20 godz.

 

Termin: 19.01. – 06.02. 2015 r.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas trzecich i czwartych w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy.

 

Liczba uczestników: 15

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują wyniki w nauce oraz zachowanie.

 

Formularze rekrutacyjne należy składać do 10.10.2014 r. w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 10 – 13.

 

Uczestnicy projektu otrzymają:

- transport na miejsce praktyk

- zakwaterowanie i wyżywienie

- ubezpieczenie

 

Pliki do pobrania:

- formularz rekrutacyjny

- oświadczenie kandydata

- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- regulamin uczestnictwa w zajęciach przygotowujących

Konkurs

19-09-2014 

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„POWSTANIE WARSZAWSKIE

I JEGO BOHATEROWIE”

  

11 

 

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń ZSM. Do konkursu uczniowie przystępują indywidualnie. Każda osoba może oddać do oceny jedną pracę.

 

1. Terminy:

Prace należy składać w terminie do końca października 2014 roku u organizatorów. Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane na początku listopada 2014 roku.

 

2. Warunki przystąpienia do konkursu:

praca konkursowa składa się minimum z 20 slajdów

prezentacja jest sporządzona w programie Microsoft Power Point

uczestnicy dostarczają prace organizatorom na PENDRIVIE

 

3. Kryteria oceny:

poprawność merytoryczna

bogactwo treści

ogólne wrażenie estetyczne

poprawność językowa

 

4. Nagrody :

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody książkowe i oceny bardzo dobre z języka polskiego lub historii.  

 

Organizatorzy : Mariola Ustrzycka, Agnieszka Kapłon, Ewa Wojakowska

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!

JAKUB FILIPEK Z 3BT MISTRZEM ŚWIATA JUNIORÓW LOW-KICK 2014

17-09-2014 

kubaZakończyły się rozgrywane we włoskim Rimini mistrzostwa świata juniorów i kadetów. Podkarpacie reprezentowała piątka zawodników.

 

Czytaj więcej w nowiny24.pl...>>>

 

lub na facebook klubu ..>>>

 

Kursy zawodowe

17-09-2014 

ogłoszenie o rekrutacji 2014

Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015

09-09-2014 

Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie na rok szkolny 2014/2015

 

pobierz >>

 

pobierz >>

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2014/2015

09-09-2014 

 

 

Nowy rok szkolny

 

Stoimy u progu nowego roku szkolnego 2014/2015. Jeszcze wprawdzie czujemy zapach lata, lecz czeka na nas kolejny rok zdobywania wiedzy i umiejętności.

Serdecznie witamy pierwszoklasistów i cieszymy się, że jesteście z nami. Życzymy wam dużo sukcesów, radości i uśmiechu na co dzień. Oby nasza szkoła była dla Was drugim domem, w którym spotkacie miłe koleżanki i kolegów oraz wspaniałych nauczycieli.

Wszystkim uczniom życzymy dużo wiary w siebie i swoje możliwości, oraz zdobywania wysokich ocen.

 

Więcej: Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

14-08-2014 

Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie informuje, że na podstawie Uchwały Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015.

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom:

 1. 1.klasy III szkoły ponadgimnazjalnej pochodzącym z rodzin, w których dochód miesięczny netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie za 2013r. nie przekracza kwoty 539 zł
 2. 2.klasy III szkoły ponadgimnazjalnej pochodzącym z rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
 3. 3.klasy III szkoły ponadgimnazjalnej pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, a w rodzinie występuje np. ubóstwo, sieroctwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe itp.
 4. 4.słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Druki wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników można odbierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (pobierz...>>>). Wypełnione wnioski wraz z dowodem zakupu podręczników należy składać w sekretariacie szkoły.

Znak Jakości Szkoły 2014

 

brazowa-szkola-technika

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 7  w Zespole Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa w Rzeszowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”.

Wakacyjne praktyki i staże

25-06-2014 

Terminy wakacyjnych praktyk i staży oraz dane kontaktowe opiekunów poszczególnych grup są do pobrania tutaj >>>

Godziny rozpoczęcia staży w poszczególnych firmach są następujące :

Norbert Polska   - 7.00

Teknia SA             - 7.00

Szik Rzeszów       - 7.00

Szik Tyczyn         - 8.00

 

Praktykanci i stażyści wyjeżdżający do Dębicy i Jeleniej Góry zostaną w najbliższych dniach poinformowani przez organizatorów telefonicznie o godzinie i miejscu zbiórki.

Informacji w sprawie przebiegu praktyk i staży udziela Fundacja „Promyk” tel 509 384 717

 

Sprawy dotyczące udziału w projekcie „ Podkarpacie stawia na zawodowców”, zwrotu kosztów dojazdu, zmian terminów itp. załatwiane są w Biurze Projektu pod adresem :

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Edukacji

Plac Ofiar Getta 7

35-064 Rzeszów

I piętro , pokój nr 23

Tel. 178754596

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Do pobrania:

Informacje o praktykach i stażach na miejscu >>>

 

Informacje o praktykach i stażach wyjazdowych>>>

 

Formularz wniosek o zwrot kosztów dojazdu >>>

 

Formularz oświadczenie przewoźnika >>>

 

Formularz upoważnie do korzystania z sam.>>>

OGŁOSZENIE

24-06-2014 

MATURZYŚCI!

Świadectwa dojrzałości będą wydawane

27 czerwca (piątek)

od godziny 9:30 w sali nr 12

Uczniowie ze 100% frekwencją

24-06-2014 

LISTA UCZNIÓW ZE 100% FREKWENCJĄ

ZA OKRES

kwiecień– maj– czerwiec 2014

 

1.Grzegorz Ziobro – kl. 1mt

2.Dawid Łętek – kl. 1mt

3.Wojciech Bryś – kl. 1bt

4.Michał Szabatkiewicz– kl. 1bt

5.Michał Żak– kl. 1bt

6.Dawid Słomiany – kl. 1 bt

7.Ewelina Krupa – kl. 1ft

8.Konrad Więcek – kl. 1dt

9.Mateusz Bryk - kl. 1mbt

10.Michał Baran – kl. 3dt

11.Paulina Kozieł – kl. 3dt

12.Tomasz Ziaja – kl. 3bt

13.Michał Macek – kl. 1fbt (za poprzedni okres)

 

GRATULUJEMY!!!

     

Bilety do kina Helios do odbioru u wychowawcy w dniu rozdania świadectw.

Podziękowanie

24-06-2014 

podz

Konkurs

24-06-2014 

8.05.2014 roku uczniowie naszej szkoły w składzie 10 osobowej drużyny wzięli udział w Krajowym Konkursie pn. ,, Zimowe Igrzyska Olimpijskie – Od Chamonix do Soczi”

Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie rozwiązać test online, który składał się z 25 pytań. Czas rozwiązania 20 min.

Zakres tematyczny obejmował osiągnięcia, przebieg i wyniki rywalizacji w konkurencjach zimowych Igrzysk Olimpijskich polskich sportowców od 1924 roku.

Wyniki Konkursu

I miejsce w Województwie Podkarpackim dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie oraz

III miejsce w Kraju.

Drużyna w składzie: Monika Ziaja 3gt, Patrycja Salach 3g, Karolina Wiatr 3 gt, Ewelina Krupa 1 ft, Kinga Skrobacz 1 ft, Weronika Teper 1 ft, Konrad Rusin 1 bt, Paweł Gotfryd 1 bt, Kamil Puchała 1 bt, Tadeusz Kopiec 1 bt

                                                                                                                             Gratulujemy

                                                                                                                             Nauczyciele wychowania fizycznego

24-06-2014 

Bez tytułu

Terminy egzaminu zawodowego w 2014r.

16-06-2014 

PIKNIK W HOSPICJUM DLA DZIECI

16-06-2014 

W sobotę 16 czerwca na placu przy Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci miał miejsce Piknik Charytatywny. W jego przygotowanie włączyli się nasi uczniowie: Cezary Szaro i Damian Lutecki z kl. I lt oraz Monika Gronko z kl. III ft. Cezary i Damian obsługiwali grill, natomiast Monika prowadziła zabawy dla dzieci. Wszyscy zgodnie twierdzą, że było warto było uczestniczyć w tej akcji i zapewniają o dalszej współpracy z Hospicjum. Dziękujemy im za zaangażowanie i poświęcony czas.

kinia

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Mechanicznych

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!